Dizajn

Dizajn

Dizajn nije samo logo ili lijepo uređena slika – on čini i pakiranje proizvoda, oglase u novinama, jumbo plakate, Facebook i Instagram vizuale, letke, a sve sa ciljem privlačenja pažnje, isticanjem od konkurencije i stvaranjem prepoznatljivosti brenda.

Uložite u kvalitetan dizajn s Did timom.

– izrada logotipa i vizualnog identiteta
– izrada oglasa, letaka i brošura
– osmišljavanje i tisak promo materijala

Tvornica Vaših i naših ideja